Widok Pocka od strony Wisły -  litografia Napoleona Ordy

Poczet szlachty mazowieskiej
 - Mazowsze Zachodnie

Jak powstawał katalog nazwisk i miejscowości * Jak korzystać ze zbioru * Mapy * Ethos szlachty mazowieskiej * Kilka słów o historii ... * Polecane strony  * Kontakt


Aktualizacje i ogłoszenia:

Plan diecezji płockiej XVI w.

Mapy powiatów guberni płockiej  1907 r.


Katalog rodzin szlachty:


   Ziemia płocka

 - powiat bielski
 - powiat płocki
 - powiat płoński
 - powiat raciąski
 - powiat sierpski


Ziemia zawkrzeńska

- powiat mławski
- powiat niedzborski
- powiat szreńskiZiemia dobrzyńska

- powiat dobrzyński
- powiat lipnowski
- powiat rypiński


Ziemia gostynińska

-powiat gąbiński
-powiat gostynińskiZiemia rawska

- powiat bialski
- powiat rawskiZiemia sochaczewska

- powiat mszczonowski
- powiat sochaczewski


Ziemia wyszogrodzka

- powiat wyszogrodzki

"Dróg, by tam trafić - nic nie ułatwia
W przestrzeniach burz i w czasów kipieli,
Ale istnieje przecież Sarmatia,
Istnieje gdzieś Terra Felix..."


Jacek Kaczmarski, Na starej mapie krajobraz utopijny PODNIEŚ NASZĄ POZYCJĘ W
RANKINGU !

WEJDŹ NA:

Płockie strony
    Witam Państwa na stronach staropolskich ziem zachodniego Mazowsza, leżących w prowincji wielkopolskiej. Dla porządku przypomnę, iż na województwo płockie składają się dwie ziemie. Ziemia płocka obejmuje powiaty płocki, bielski, płoński, raciąski i sierpski. Położona za rzeką Wkrą ziemia zawkrzeńska dzieli się natomiast na powiaty: mławski, niedzborski i szreński. Województwo rawskie liczy trzy ziemie. Autonomiczna ziemia dobrzyński składa się z trzech powiatów. [szczegóły -> patrz MAPA WOJEWÓDZTWA PŁOCKIEGO  , MAPA ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ , MAPA WOJEWÓDZTWA RAWSKIEGO ]

   W zamierzeniach Poczet Szlachty Mazowieskiej ma służyć  utrwaleniu pamięci o świetności czasów Rzeczypospolitej Szlacheckiej, o nazwiskach, herbach i gniazdach szlachty mazurskiej.
"Rodziną gniazdową" są przykładowo Wieczfińscy herbu Prus III, których przodek w XVI w. posiadał na prawie rycerskim miejscowość Wieczwnia w powiecie mławskim. Czachorowscy h. Rogala wyszli z Czachorowa w bielskim. Kotarscy h. Cholewa wywodzą się Kotarczyna w sierpskim. Udało mi się zebrać kolekcję ponad pięciuset nazwisk szlacheckich noszonych przez urodzonych Mazurów, które źródłosłów biorą od miejscowości położonych na Zachodnim Mazowszu. [szczegóły -> patrz JAK POWSTAWAŁ KATALOG NAZWISK I MIEJSCOWOŚCI]


   Wielu przedstawicieli rodzin szlacheckich żyje do dziś. Często nie są oni świadomi swojego pochodzenia, nie wiedzą, że ich dziadowie wspólnie uczestniczyli w sejmikach, elekcjach czy  wyprawach wojennych. Razem bili się jako powstańcy, tułali na zesłaniu, emigracji etc.
Slachta mazowieska, co podkreśla wielu badaczy, wytworzyła sobie właściwy styl życia, całość moralnych postaw i wzorców zachowań, ukształtowanych pod wpływem dominujących pośród Panów Braci wartości. Te wartości to słynny patriotyzm i regalizm Mazurów, manifestujący się w wierności Królowi i  Rzeczypospolitej.  To stała  gotowość przelania krwi za ojczyznę, waleczność, męstwo i duma. Szlachta mazowieska stosunkowo późno porzuciła pogaństwo i długo kultywowała pogańskie zwyczaje. Mimo to w okresie reformacji pozostała w olbrzymiej większości wierna religii katolickiej. Odegrała też  wiekopomną rolę w obronie przedmurza chrześcijaństawa. [więcej -> patrz ETHOS SZLACHTY MAZOWIESKIEJ]

   Warto zachować pamięć o przodkach, ich czynach i zwyczajach.  Wciąż jest możliwe wskrzeszenie dawnej wspólnoty  zwanej bracią szlachecką. Dziś mało kto o niej pamięta. Bywa wyśmiewana i niesprawiedliwie oceniana przez różnych "łobuzów od historii". [wspomnienie najpiękniejszych kart z  dziejów szlachty -> patrz KILKA SŁÓW O HISTORII...]


   Strony te mają służyć utrzymywaniu więzi pomiędzy Panami Braćmi. Szczególnie serdecznie zapraszam tych, którzy zamieszkują w tradycyjnej, skupionej wspólnocie sąsiedzkiej - nieprzebranych  okolicach szlacheckich, zaściankach i przysiółkach mazowieskich. Oni mają największą szansę podtrzymać autentyczną kulturę szlachecką. Są żywą tkanką społeczną, kultywującą czesto nieświadomie różne zwyczaje i wartości szlacheckie. Trzeba jedynie podsycić przygasłegu ducha sarmatyzmu! Zainteresowani znajdą tu odnośniki do istniejących witryn rodzinnych oraz dane adresowe badaczy dziejów szlachty mazurskiej. [informacje na temat  zbiorowości szlacheckiej -> patrz POLECANE STRONY]

      Katalog miejscowości i odpowiadających im nazwisk może byc wykorzystywany w różny sposób. Może stanowić popularną pomoc dla osób interesujacych się historią szlachty mazowieskiej. Może także służyć za punkt wyjścia do rozpoczęcia własnych poszukiwań genealogicznych. [więcej -> patrz JAK KORZYSTAĆ ZE ZBIORU]

  Zapraszam do lektury !


Herb województwa płockiego
(rys. A. Kromer)


Copyright © by Karol Dobrzeniecki